Expertiza contabila extrajudiciara

  • verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative;
  • verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea corecta a acestuia conform actului constitutive si reglementarilor legale;
  • verificarea inventarierii patrimoniului si reflectarea corecta in contabilitate a rezultatului;
  • verificarea intocmirii registrelor contabile obligatorii;
  • verificarea gestiunii administratorului referitoare la sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate, precum si corecta punere in practica a hotaririlor AGA;
BestAudit Consulting