Consultanta fiscala

 • Intocmirea si certificarea declaratiilor anuale privind impozitul pe profit;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Evitarea dublei impuneri privind veniturile realizate de nerezidenti;
 • Consultanta privind legislatia fiscala;
 • Asistenta si reprezentarea clientilor cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate;
 • Modalitati de compensare si rambursare a TVA –lui;
 • Informarea periodica a clientilor in ceea ce priveste noille reglementari financiare si fiscale aparute;
 • Consultanta in procesul de achizitie si vinzare;
 • Consultanta in caz de litigii;
 • Consultanta in domeniul contabilitatii, gestiunii financiare;
 • Consultanta privind obtinere de credite avantajoase  precum si intocmirea documentatiei necesare;
 • Consultanta in vederea organizarii compartimentelor financiare;
 • Consultanta strict pe problemele clientilor;
 • Consultanta privind evaluarea fiscalitatii la nivelul beneficiarului, astfel incit beneficiarul sa poata plati minimum de taxe, respectind legislatia in vigoare;
BestAudit Consulting