Contabilitate

 • Organizare contabila financiara si de gestiune;
 • Evidenta financiar-contabila si de gestiune precum si stabilirea rezultatelor, atat la sediul nostru cit si la sediul beneficiarului;
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea fiselor de articole si a stocului pe acestea;
 • Evidenta mijloacelor fixe , calculul , evidenta si inregistrarea amortizarilor;
 • Verificarea si certificarea inregistrarilor contabile , facute de personalul propriu al beneficiarului;
 • Detasarea temporara de personal la sediul beneficiarului in functie de necesitati;
 • Organizarea contabilitatii de gestiune ; instruirea personalului cu atributii in contabilitatea primara cu privire la modul de indeplinire a atributiilor specifice;
 • Tinerea evidentei privind gestiunea stocurilor;
 • Refacere evidente contabile, stabilire componente solduri;
 • Efectuarea operatiunilor bancare curente in numele clientilor;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Intocmirea si depunerea bilantului,
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitele si taxele lunare, trimestriale, semestriale si anuale catre organele abilitate;
 • Intocmirea bilantului contabil;
 • Intocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA si carte mare;
 • Intocmirea de rapoarte financiare in concordanta cu legislatia in vigoare si cu necesitatile fiecarui client;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de mediu;
BestAudit Consulting