Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar

  • Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii)
  • Elaborarea de politici contabile, proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
  • Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente)
  • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia In vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile)
  • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
  • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
  • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
  • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
BestAudit Consulting