inapoi la informatii utile

Esalonarea la plata a datoriilor administrate de ANAF


  Guvernul a aprobat prin Ordonanta 29/20.03.2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200/22.03.2011 reglementari privind acordarea esalonarilor la plata

  In baza acestui act normativ persoanele fizice si juridice pot solicita esalonari la plata pentru toate obligatiile fiscale administrate de ANAF .

  Esalonarea la plata nu se acorda pentru sume mai mici de 500 lei pentru persoane fizice , respectiv 1500 lei pentru persoane juridice .

  Pentru obligatiile fiscale mai mari de 5.000 lei pentru persoanele fizice si 20.000 lei pentru persoanele juridice , este obligatorie constituirea de garantii care pot consta in :

     a) mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

    b) scrisoare de garantie bancara;

    c)  instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;

    d)  încheierea unui contract de ipoteca sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, având ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini.

   Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata , dobinzile datorate pe perioada esalonarii la plata , la care se adauga un procent de pina la 40% din sumele esalonate la plata , in functie de perioada de esalonare .

   Pe perioada pentru care se acorda esalonari la plata se datoreaza si se calculeaza dobinzi pentru obligatiile fiscale esalonate la plata .

BestAudit Consulting
inapoi la informatii utile