inapoi la informatii utile

HOTARARE nr. 1.347 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 201


HOTARÂRE nr. 1.347 din 23 decembrie 2010

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la <LLNK 12003   571 10 202 263 48>art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind <LLNK 12003     0930 201   0 12>Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011

 

 

    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al <LLNK 12010   188 10 202   0 40>art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea <LLNK 12007   155180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale <LLNK 12003   571 10 202 263 31>art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind <LLNK 12003     0930 201   0 12>Codul fiscal,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

 

    ART. 1

    Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la <LLNK 12003   571 10 202 263 48>art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind <LLNK 12003     0930 201   0 12>Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

    ART. 2

    Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

                     PRIM-MINISTRU

                        EMIL BOC

 

                      Contrasemneaza:

                      ---------------

         Ministrul transporturilor si infrastructurii,

                    Anca Daniela Boagiu

 

          Ministrul administratiei si internelor,

                   Constantin-Traian Igas

 

                Ministrul finantelor publice,

                    Gheorghe Ialomitianu

 

    Bucuresti, 23 decembrie 2010.

    Nr. 1.347.

 

 

    ANEXA

 

    1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la <LLNK 12003   571 10 202 263 41>art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind <LLNK 12003     0930 201   0 12>Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011

 

*T*

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala              ¦

¦                  sau mai mare de 12 tone                                     ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦                                ¦ Impozitul, în lei  ¦ Impozitul, în lei  ¦

¦   ¦  Numarul axelor si masa totala ¦pentru vehiculele   ¦pentru vehiculele   ¦

¦   ¦   maxima autorizata            ¦angajate exclusiv în¦angajate în opera-  ¦

¦   ¦                                ¦ operatiunile de    ¦tiunile de tran-    ¦

¦   ¦                                ¦ transport intern   ¦sport intern si     ¦

¦   ¦                                ¦                    ¦international       ¦

¦   ¦                                +--------------------+--------------------¦

¦   ¦                                ¦Vehicule  ¦Vehicule ¦Vehicule  ¦         ¦

¦   ¦                                ¦cu sistem ¦cu alt   ¦cu sistem ¦Vehicule ¦

¦   ¦                                ¦de suspen-¦sistem de¦de suspen-¦cu alt   ¦

¦   ¦                                ¦sie pneu- ¦suspensie¦sie pneuma¦sistem de¦

¦   ¦                                ¦matica sau¦         ¦tica sau  ¦suspensie¦

¦   ¦                                ¦un echiva-¦         ¦un echiva-¦         ¦

¦   ¦                                ¦lent      ¦         ¦lent      ¦         ¦

¦   ¦                                ¦recunoscut¦         ¦recunoscut¦         ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦I. ¦Vehicule cu doua axe                                                      ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 12 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 13 tone      ¦    0     ¦  133    ¦    0     ¦  133    ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 13 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 14 tone      ¦  133     ¦  367    ¦  133     ¦  367    ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 14 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 15 tone      ¦  367     ¦  517    ¦  367     ¦  517    ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 15 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 18 tone      ¦  517     ¦ 1.169   ¦  517     ¦ 1.169   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦5.¦Masa de cel putin 18 tone    ¦  517     ¦ 1.169   ¦  517     ¦ 1.169   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦II.¦Vehicule cu 3 axe                                                         ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 15 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 17 tone      ¦  133     ¦   231   ¦   133    ¦   231   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 17 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 19 tone      ¦  231     ¦   474   ¦   231    ¦   474   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 19 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 21 tone      ¦  474     ¦   615   ¦   474    ¦   615   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 21 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 23 tone      ¦  615     ¦   947   ¦   615    ¦   947   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦5.¦Masa de cel putin 23 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 25 tone      ¦  947     ¦  1.472  ¦   947    ¦ 1.472   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦6.¦Masa de cel putin 25 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 26 tone      ¦  947     ¦  1.472  ¦   947    ¦ 1.472   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦7.¦Masa de cel putin 26 tone    ¦  947     ¦  1.472  ¦   947    ¦ 1.472   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦III¦ Vehicule cu 4 axe                                                        ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 23 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 25 tone      ¦   615    ¦    623  ¦   615    ¦   623   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 25 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 27 tone      ¦   623    ¦    973  ¦   623    ¦   973   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 27 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 29 tone      ¦   973    ¦  1.545  ¦   973    ¦ 1.545   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 29 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 31 tone      ¦ 1.545    ¦  2.291  ¦ 1.545    ¦ 2.291   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦5.¦Masa de cel putin 31 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 32 tone      ¦ 1.545    ¦  2.291  ¦ 1.545    ¦ 2.291   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦6.¦Masa de cel putin 32 tone    ¦ 1.545    ¦  2.291  ¦ 1.545    ¦ 2.291   ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

 

    2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la <LLNK 12003   571 10 202 263 41>art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind <LLNK 12003     0930 201   0 12>Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011

 

*T*

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     ¦

¦        de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala             ¦

¦                  sau mai mare de 12 tone                                     ¦

+------------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦                                ¦ Impozitul, în lei  ¦ Impozitul, în lei  ¦

¦   ¦  Numarul axelor si masa totala ¦pentru vehiculele   ¦pentru vehiculele   ¦

¦   ¦   maxima autorizata            ¦angajate exclusiv în¦angajate în opera-  ¦

¦   ¦                                ¦ operatiunile de    ¦tiunile de tran-    ¦

¦   ¦                                ¦ transport intern   ¦sport intern si     ¦

¦   ¦                                ¦                    ¦international       ¦

¦   ¦                                +--------------------+--------------------¦

¦   ¦                                ¦Vehicule  ¦Vehicule ¦Vehicule  ¦         ¦

¦   ¦                                ¦cu sistem ¦cu alt   ¦cu sistem ¦Vehicule ¦

¦   ¦                                ¦de suspen-¦sistem de¦de suspen-¦cu alt   ¦

¦   ¦                                ¦sie pneu- ¦suspensie¦sie pneuma¦sistem de¦

¦   ¦                                ¦matica sau¦         ¦tica sau  ¦suspensie¦

¦   ¦                                ¦un echiva-¦         ¦un echiva-¦         ¦

¦   ¦                                ¦lent      ¦         ¦lent      ¦         ¦

¦   ¦                                ¦recunoscut¦         ¦recunoscut¦         ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦I. ¦Vehicule cu 2+1 axe                                                       ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 12 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 14 tone      ¦     0    ¦      0  ¦     0    ¦     0   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 14 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 16 tone      ¦     0    ¦      0  ¦     0    ¦     0   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 16 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 18 tone      ¦     0    ¦     60  ¦     0    ¦    60   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 18 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 20 tone      ¦    60    ¦    137  ¦    60    ¦   137   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦5.¦Masa de cel putin 20 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 22 tone      ¦   137    ¦    320  ¦   137    ¦   320   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦6.¦Masa de cel putin 22 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 23 tone      ¦   320    ¦    414  ¦   320    ¦   414   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦7.¦Masa de cel putin 23 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 25 tone      ¦   414    ¦    747  ¦   414    ¦   747   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦8.¦Masa de cel putin 25 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 28 tone      ¦   747    ¦  1.310  ¦   747    ¦ 1.310   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦9.¦Masa de cel putin 28 tone    ¦   747    ¦  1.310  ¦   747    ¦ 1.310   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦II.¦Vehicule cu 2+2 axe                                                       ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 23 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 25 tone      ¦   128    ¦    299  ¦   128    ¦   299   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 25 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 26 tone      ¦   299    ¦    491  ¦   299    ¦   491   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 26 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 28 tone      ¦   491    ¦    721  ¦   491    ¦   721   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 28 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 29 tone      ¦   721    ¦    871  ¦   721    ¦   871   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦5.¦Masa de cel putin 29 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 31 tone      ¦   871    ¦  1.429  ¦   871    ¦ 1.429   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦6.¦Masa de cel putin 31 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 33 tone      ¦ 1.429    ¦  1.984  ¦ 1.429    ¦ 1.984   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦7.¦Masa de cel putin 33 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 36 tone      ¦ 1.984    ¦  3.012  ¦ 1.984    ¦ 3.012   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦8.¦Masa de cel putin 36 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 38 tone      ¦ 1.984    ¦  3.012  ¦ 1.984    ¦ 3.012   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦9.¦Masa de cel putin 38 tone    ¦ 1.984    ¦  3.012  ¦ 1.984    ¦ 3.012   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦III¦Vehicule cu 2+3 axe                                                       ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 36 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 38 tone      ¦ 1.579    ¦  2.197  ¦ 1.579    ¦ 2.197   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 38 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 40 tone      ¦ 2.197    ¦  2.986  ¦ 2.197    ¦ 2.986   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 40 tone    ¦ 2.197    ¦  2.986  ¦ 2.197    ¦ 2.986   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦IV.¦Vehicule cu 3+2 axe                                                       ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 36 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 38 tone      ¦ 1.395    ¦  1.937  ¦ 1.395    ¦ 1.937   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 38 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 40 tone      ¦ 1.937    ¦  2.679  ¦ 1.937    ¦ 2.679   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 40 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 44 tone      ¦ 2.679    ¦  3.963  ¦ 2.679    ¦ 3.963   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 44 tone    ¦ 2.679    ¦  3.963  ¦ 2.679    ¦ 3.963   ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦ V.¦Vehicule cu 3+3 axe                                                       ¦

+---+--------------------------------------------------------------------------¦

¦   ¦1.¦Masa de cel putin 36 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 38 tone      ¦   794    ¦    960  ¦   794    ¦   960   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦2.¦Masa de cel putin 38 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 40 tone      ¦   960    ¦  1.434  ¦   960    ¦ 1.434   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦3.¦Masa de cel putin 40 tone,   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦   ¦  ¦dar mai mica de 44 tone      ¦ 1.434    ¦  2.283  ¦ 1.434    ¦ 2.283   ¦

+---+--+-----------------------------+----------+---------+----------+---------¦

¦   ¦4.¦Masa de cel putin 44 tone    ¦ 1.434    ¦  2.283  ¦ 1.434    ¦ 2.283   ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

 

                         -----------

BestAudit Consulting
inapoi la informatii utile