inapoi la informatii utile

Depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii


In Monitorul Oficial 670/01 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2520/27.09.2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii .

 Contribuabilii mari si mijlocii au obliagatia ca incepind cu obligatiile cu termen de declarate 25 noiembrie 2010 sa depuna urmatoarele declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta , prin intermediul Sistemului Electronic National :

a) 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

c) 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r;

d) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

e) 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02;

f) 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02/s;

g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

h) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05;

i) 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare", cod 14.13.01.02/r.

  Aceasta metoda de declarare o pot folosi si alti contribuabili , in afara de cei mari si mijlocii , ca metoda alternativa de declarare .

Declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în conditiile prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003

Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanti legali sau împuterniciti pentru semnarea declaratiilor fiscale se efectueaza pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

BestAudit Consulting
inapoi la informatii utile